Menu SHOWTIMEsubteam

[Vietsub] Các chương trình giải trí (Thành viên "cố định") (0 video - 13 phim)

Cập nhật mới nhất 04/03/2018 16:17

Cuộc sống của Chanwoo (Youtube channel)

Tâp 44

Subscribe cho kênh Chanwoo's Life (찬우살이) tại: https://www.youtube.com/channel/UC1LiTfGNZiweSTu8_NFVi1g

iKON TV

Teaser 2 (iKON PD)

Show chăm thú cưng (Mari & I)- Jinhwan+Hanbin CUT

My Type- Phiên bản Obang

Vietsub by SHOWTIMEsubteam (https://www.facebook.com/showtimestvn/)

Idol School Trip (Dã ngoại trường idol)

BONUS: Ảo thuật cùng Chanwoo

Heroes of Remix (PSY x iKON)

BONUS: iKON luyện tiếng Trung